Regulamin konkursu - rozdania na Facebook

1) REGULAMIN KONKURSU

I. DEFINICJE
1. Organizatorem Konkursu jest Kreatywna Pracownia Katarzyna Kowalczuk z siedzibą
w Tarnobrzegu 39-400, ul. Mickiewicza 75, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym
w punkcie II. Regulaminu, zgłosi się do konkursu.
3. Zwycięzcą Konkursu, zostanie ogłoszony do 30 stycznia 2018 roku.
4. Nagroda to zestaw 40 tekturek z kolekcji Leaf.
II. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.01.2018. Zakończy się w dniu 25.01.2018.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi spełnić warunki opiasne w poście
3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
4. Nagrody w konkursie otrzyma 1 uczestnik.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator zobowiązany jest do 30  stycznia 2018 roku ogłosić zwycięzcę i w ciągu 10 dni od podania adresu do wysyłki nadać paczkę.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
4. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
5. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.
 

NABÓR DO DT

Kochani!
Jako, że sklep funkcjonuje już rok czasu najwyższa pora ogłosić
pierwszy nabór do zespołu projektowego :)

A więc jeśli:
- jesteś osobą kreatywną, odpowiedzialną
i w swoich pracach używasz produktów dostępnych 
w sklepiku...
- jesteś osobą terminową...
- posiadasz i aktywnie prowadzisz bloga...
- posiadasz konto na Facebooku...

Nie czekaj i zgłoś się :)

Napisz do mnie na adres mejlowy: kreatywnapracownia@o2.pl 
w temacie wiadomości wpisz "DT - imię i nazwisko". 
Napisz proszę kilka słów o sobie, załącz 4-5 zdjęć swoich prac, podaj adres bloga/fb, dlaczego chciałabyś/chciałbyś być w zespole projektowym?

Czego oczekuję?
Terminowości, 4-5 prac w miesiącu, udział w prowadzeniu bloga, tworzenie prac z użyciem tekturek marki Twoja Tekturka, promowania sklepu na blogu i facebooku.

Co oferuję?
Przyjazną atmosferę :) Rabat na zakupy w sklepiku.
Pakiet tekturek marki "Twoja Tekturka" dodawany do każdego zamówienia.


Na zgłoszenia czekam do 25 stycznia 2018.

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone.
Po 25 stycznia odezwę się do wybranych osób.


Napisz proszę, może czekam właśnie na Ciebie? :)