ROZDANIE: KUPON RABATOWY 100 ZŁ NA HDF

 

 1) REGULAMIN ROZDANIA


I. DEFINICJE
1. Organizatorem Rozdania jest Kreatywna Pracownia z siedzibą
w Tarnobrzegu 39-400, ul. Mickiewicza 75a, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Rozdania, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym
w punkcie II. Regulaminu, zgłosi się do Rozdania.
3. Zwycięzca Rozdania, zostanie ogłoszony do 30 października 2021 roku.
4. Nagroda to kupon rabatowy w wysokości 100 zł na zakup HDF.
II. PRZEBIEG ROZDANIA
1. Rozdanie rozpoczyna się w dniu 01.10.2021. Zakończy się w dniu 10.10.2021.
2. W celu wzięcia udziału w Rozdaniu Uczestnik musi spełnić warunki opisane w poście.
3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
4. Nagrody w Rozdaniu otrzyma 1 Uczestnik.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator zobowiązany jest do 30 października 2021 roku ogłosić zwycięzcę.
2. Zwycięzca zobowiązany jest do zgłoszenia się po odbiór nagrody.
W przypadku nie zgłoszenia się Zwycięzcy po odbiór w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników - nagroda zostanie wydana jako gratisy do zamówień dla klientów sklepu.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Rozdania.
3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
4. Dane gromadzone podczas realizacji Rozdania będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
5. Uczestnictwo w Rozdaniu oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwa w Rozdaniu, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Rozdanie nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3. Rozdanie nie jest organizowane z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie Rozdania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

ROZDANIE: KOLEKCJA "WSPOMNIENIA" ORAZ "MECHANICZNI"


 1) REGULAMIN ROZDANIA


I. DEFINICJE
1. Organizatorem Rozdania jest Kreatywna Pracownia z siedzibą
w Tarnobrzegu 39-400, ul. Mickiewicza 75a, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Rozdania, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym
w punkcie II. Regulaminu, zgłosi się do Rozdania.
3. Zwycięzca Rozdania, zostanie ogłoszony do 30 października 2021 roku.
4. Nagroda to losowo wybrane tekturki z kolekcji "Wspomnienia" oraz "Mechaniczni".
II. PRZEBIEG ROZDANIA
1. Rozdanie rozpoczyna się w dniu 01.10.2021. Zakończy się w dniu 10.10.2021.
2. W celu wzięcia udziału w Rozdaniu Uczestnik musi spełnić warunki opisane w poście.
3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
4. Nagrody w Rozdaniu otrzyma 1 Uczestnik.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator zobowiązany jest do 30 października 2021 roku ogłosić zwycięzcę.
2. Zwycięzca zobowiązany jest do zgłoszenia się po odbiór nagrody.
W przypadku nie zgłoszenia się Zwycięzcy po odbiór w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników - nagroda zostanie wydana jako gratisy do zamówień dla klientów sklepu.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Rozdania.
3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
4. Dane gromadzone podczas realizacji Rozdania będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
5. Uczestnictwo w Rozdaniu oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwa w Rozdaniu, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Rozdanie nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3. Rozdanie nie jest organizowane z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie Rozdania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.